Ahmet EROL'un Web Sitesi

TURiZM

 

TURİZM SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPACAKSINIZ
Öncelikle aşağıdaki turizm terimlerini bilmelisiniz

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
Turizm Merkezleri
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi
Turizm işletmesi
Turizm tesisi
Turizm belgesi
Turizm yatırımı belgesi
Her Ölçekte Plan

Yapacağınız turizm yatırımının türünü belirlediniz mi?
Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" koşulları uyarınca
Turizm Belgesi verilebilecek yatırım türleri için tıklayınız...
Yatırımın türüne karar verdiniz. Yatırımın yerini nasıl seçeceksiniz?
Bir yatırım, özellikle bir turizm yatırımı için herşeyden önde gelen faktör yatırımın yeridir. Gerek bölgesel ölçekte, gerekse noktasal ölçekte, yatırım yerinin doğru seçilmiş olması, yatırımın karlılığını doğrudan etkilemektedir. Yatırımın yeri için 5 farklı seçenek bulunmaktadır:
(A)
Kendi Araziniz
(B)
Arazi Satın Alacaksınız

(C)
Herhangi bir KTKGB ve TM İçindeki Kamu Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz

(D)
Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Hazine Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz

(E)
Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Orman Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz

Yatırımın Türleri

Asli Konaklama Tesisleri Oteller
Moteller
Tatil Köyleri
Pansiyonlar
Kampingler
Apart Oteller
Hosteller
Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri Lokantalar
Kafeteryalar
Eğlence Yerleri
Sağlık ve Spor Tesisleri


 
Termal Turizmi Tesisleri
Sağlıklı Yaşam Tesisleri
Yüzme Havuzları
Spor Tesisleri
Golf Tesisleri
Kongre ve Sergi Merkezleri
Rekreasyon Tesisleri

 
Eğlence Merkezleri
Temalı Parklar
Günübirlik Tesisleri
Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri
Kırsal Turizm Tesisleri Çiftlik Evi-Köy Evi
Yayla Evi
Dağ Evi
Özel Tesisler Özel Tesisler
Butik Oteller
Bileşik Tesisler Turizm Kentleri
Turizm Kompleksleri
Tatil Merkezleri
Zincir Tesisler
Personel Eğitim Tesisleri
Diğer Tesisler Mola Noktaları
Yüzer Tesisler
Tatil Siteleri ve Villaları
Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında) * Yat Yatırımı ve İşletmeciliği
* Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği
Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)

Detaylı Bilgi İçin : Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği

Turizm işletmesi

Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm tesislerinde faaliyet gösteren ticari işletmelerdir.

Turizm tesisi

Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisler ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarıdır.

Turizm belgesi

Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini ifade eder.

Turizm yatırımı belgesi : Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlığımızca yatırım aşamasında verilen belge.

Turizm işletmesi belgesi: Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlığımızca işletme aşamasında verilen belge.

Kısmi turizm işletmesi belgesi: Yönetmelikle nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, tür ve sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlığımızca verilen belge.

İmar Planları

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan bu Yönetmelikte tanımlanan çeşitli ölçeklerde fiziksel planlardır.

Teşvikler

Bakanlığımızın görevlerini belirleyen mevzuat kapsamında herhangi bir kredi uygulaması bulunmamakta olup ülkemizde gerçekleştirilecek turistik tesis yatırımları, ülke turizmi açısından beklenen yararı sağlayabilmek amacıyla saptanan belli niteliklerin gerçekleştirilmesi halinde desteklenmektedir.

Buna göre; üzerinde turistik tesis yapılmasına imar yasaları ile getirilen engel bir durumu bulunmayan bir arazide, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin yönetmelik ve "Turizm Tesislerine Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair 2005/1 No’lu Tebliğ hükümlerine uygun olarak projelendirilen ve  Bakanlığımızdan yatırım ve/veya işletme belgesi almış olan turistik tesis yatırımları; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yer alan Teşvikler ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Teşvik Belgesi almak kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Teşvik kararları ile belirlenen teşviklerden yararlanabilirler.

Elektrik enerjisi gideri indirimi: 09.08.2005 gün ve 259001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2002/1 sayılı tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ" ile işletmelere ait elektirik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone gurubuna uygulanan tarife arasındaki farkın Hazinece karşılanması için belge sahiplerinin ilk müracatlarında Bakanlığımıza (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) başvurmaları gerekir.


(A) Yatırımı Kendi Sahip Olduğunuz Arsa Üzerinde Gerçekleştireceksiniz

Öncelikle arazinizin imar planları açısından durumunu öğrenmeniz gereklidir. Bu Bilgi;

• Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediyelerden,
• Belediye ve mücavir alan sınırları dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden elde edilebilir.

Hangi ölçekte olursa olsun imar planlarında turizm kullanımına ayrılmamış olan alanlarda turizm tesisi yapılamaz.

Eğer araziniz, hiç bir plan sınırına girmiyor ise, öncelikle, turizm yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacak imar planının yapılması şarttır.

BUNUN İÇİN;

Eğer Araziniz herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi içerisinde kalıyor ise (arazinizin herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi içinde kalıp kalmadığını resmi olarak öğrenmek için arazinizin yerini öncelikle 1/25000 olmak üzere herhangi bir ölçekli plan veya halihazır üzerine işaretleyip Bakanlığımıza talebinizi içeren bir dilekçe ile iletmeniz gerekmektedir.) “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde planlama çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Araziniz herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi içerisinde kalmıyor ise tabi olduğu yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yürütülmesi gerekmektedir.

Bu işlemler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne başvurularak görüş alınmasında yarar bulunmaktadır.

Eğer araziniz, onaylı planlarda turizm kullanımına ayrılmış alanda bulunuyor ise veya sizce hazırlanarak onaylatılan plan ile bu durum gerçekleşmiş ise Turizm yatırımı için araziniz hazır durumdadır. Onaylı İmar planında araziniz (imar parseliniz) için verilen yapılaşma koşulları uyarınca (Alanı, İzin verilen inşaat alanı, Kat adedi veya yüksekliği, vb.) projelendirme faaliyetine başlayabilirsiniz.

Bugün 85462 ziyaretçi (138661 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=